ZAPISNIK SA REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA

Objavljen je zapisnik sa redovne skupštine akcionara privrednog društva AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU HRANE ZA ŽIVOTINJE, VETERINARSKIH LEKOVA I VAKCINA VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN BEOGRAD (ZEMUN), održane 28.06.2022.

Beograd, 28. jun 2022


ODLUKA O SAZIVANJU REDOVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA

Redovna skupština akcionara Veterinarski zavod Zemun A.D. Beograd će se održati dana 17.05.2021. sa početkom u 11:00 sati.


IZVEŠTAJ O PRIMENI PLANA REORGANIZACIJE PRIVREDNOG DRUŠTVA VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN AD BEOGRAD

Maj - jul 2020. godine

 


ODLUKA O SAZIVANJU REDOVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA

Redovna skupština akcionara Veterinarski zavod Zemun A.D. Beograd će se održati dana 03.08.2020.


IZVEŠTAJ O PRIMENI PLANA REORGANIZACIJE PRIVREDNOG DRUŠTVA VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN AD BEOGRAD

Za februar i mart 2020. godine

 


IZVEŠTAJ O PRIMENI PLANA REORGANIZACIJE PRIVREDNOG DRUŠTVA VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN AD BEOGRAD

Za decembar 2019. i januar 2020. godine

 


IZVEŠTAJ O PRIMENI PLANA REORGANIZACIJE PRIVREDNOG DRUŠTVA VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN AD BEOGRAD

Zaključno sa 30.11.2019


IZVEŠTAJ O PRIMENI PLANA REORGANIZACIJE PRIVREDNOG DRUŠTVA VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN AD BEOGRAD

Zaključno sa 31.10.2019IZVEŠTAJ O PRIMENI PLANA REORGANIZACIJE PRIVREDNOG DRUŠTVA VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN AD BEOGRAD

Zaključno sa 02.09.2019


IZVEŠTAJ O PRIMENI PLANA REORGANIZACIJE PRIVREDNOG DRUŠTVA VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN AD BEOGRAD

Zaključno sa 31.07.2019


ODLUKA O SAZIVANJU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE DRUŠTVA

Vanredna Skupstina akcionara Veterinarski zavod Zemun A.D. Beograd ce se odrzati dana 29.08.2019.

NASLOVNA        MAPA SAJTA        KONTAKT        PRETRAGA