PROIZVODNJA HRANE ZA ŽIVOTINJE


Vitaminski premiksi
KOSTAN - mineralni premiks
KOSTAN - VIT - mineralno-vitaminski premiks
VEZEVITI 1% - mineralno-vitaminski premiks
VEZEVITI 3% - mineralno-vitaminski premiks
VEZEVITI 5% - mineralno-vitaminski premiks
Proizvodi po zahtevu kupca
Superkoncentrati
Potpune smeše i peletirana hrana

Značajnu prekretnicu u razvoju Zavoda predstavljala je 1956. godina. Tada su u asortiman uvedeni proizvodi namenjeni ishrani životinja. Sa ponosom ističemo činjenicu da je u Veterinarskom Zavodu Zemun a.d., Beograd počela prva organizovana proizvodnja hrane za životinje na Balkanu - 22.09.'56.

Proizvodni proces je automatizovan, upravljan kompjuterima povezanim u mrežu sa kompjuterom tehnologa i pripremnom proizvodnjom. Sve ostalo ostaje isto. Danas raspolažemo najsavremenijom opremom za proizvodnju hrane za životinje i dodataka hrani za životinje. Zahvaljujući stalno kontrolisanim sirovinama i proizvodima, kao i permanentnom usavršavanju tehnologije, godišnja proizvodnja hrane za životinje i dodataka najboljeg kvaliteta dostigla je 120 000 tona. Svojim asortimanom obuhvata vitaminske premikse, mineralne premikse, mineralno-vitaminske premikse (vezeviti 1%, 3%, 5%), kao i proizvode po zahtevu kupca (sa lekovitim dodacima i po posebnom zahtevu) i hranu za sve kategorije životinja (piliće, ćuriće, fazane, prepelice, golubove, pastrmke, kuniće, ovce, jagnjad, telad, krave, prasad, krmače..).


Mi smo odgovoran tim sa jasnom vizijom o zdravoj Srbiji - Veterinarski zavod Zemun a.d., Beograd

 

NASLOVNA        MAPA SAJTA        KONTAKT        PRETRAGA