UPRAVLJANJE

Preduzeće Veterinarski zavod Zemun a.d., Beograd ima Skupštinu društva kao organ vlasnika, Nadzorni odbor kao organ nadzora, Upravni odbor kao organ upravljanja i Direktora kao organ rukovođenja. .

Konzorcijum »Zekstra-Bankom« je uplatio kupoprodajnu cenu za 70% društvenog kapitala, čime je postao vlasnik 76,34% akcija preduzeća Veterinarski zavod Zemun a.d., Beograd od ukupnog broja akcija koje daju pravo glasa. Ostali akcionari preduzeća su zaposleni i bivši zaposleni.

Predsednik Upravnog odbora akcionarskog društva »Veterinarski zavod« a.d. Zemun je g-din Dragan Đurić, dipl.ecc.


Mi smo odgovoran tim sa jasnom vizijom o zdravoj Srbiji - Veterinarski zavod Zemun a.d., Beograd

NASLOVNA        MAPA SAJTA        KONTAKT        PRETRAGA