UPRAVLJANJE KVALITETOM

Upravljanje kvalitetom se obezbedjuje preciznim definisanjem zahteva kvaliteta uz pravilnu primenu Sistema obezbedjenja kvaliteta koji obuhvata dobru proizvodjačku praksu (GMP), dobru laboratorijsku praksu (GLP) i Kontrolu kvaliteta. Osnovni koncepti (postulati) Obezbedenja kvaliteta, Dobre proizvodjačke prakse, Dobre laboratorijske prakse i Kontrole kvaliteta predstavljeni su na način kojim se želi istaći njihova medjusobna povezanost i fundamentalni značaj za proizvodnju i kontrolu proizvoda.

•  OBEZBEĐENJE KVALITETA
Sektor obezbeđenja kvaliteta preduzeća Veterinarski zavod Zemun a.d., Beograd obuhvata sve značajne elemente koji pojedinačno ili zajedno utiču na kvalitet proizvoda. Obezbedjenje kvaliteta predstavlja skup svih organizacionih priprema učinjenih u cilju obezbedjenja kvaliteta proizvoda koji odgovaraju u potpunosti njihovoj nameni. Zbog toga Obezbedenje kvaliteta obuhvata i Dobru proizvodjačku praksu.

• DOBRA PROIZVOĐAČKA PRAKSA (GMP)
Dobra proizvodajčka praksa je onaj deo obezbedjenja kvaliteta koji garantuje da je proizvod proizveden i kontrolisan u skladu sa zahtevima standarda kvaliteta koji odgovaraju njegovoj nameni, kao i u skladu sa specifikacijom proizvoda u zahtevu za dozvolu za proizvodnju.

•  KONTROLA KVALITETA
Imperativ poslovanja preduzeća Veterinarski zavod Zemun a.d., Beograd je kvalitet proizvoda. Primenom smernica dobre proizvodjačke prakse (GMP), dobre laboratorijske prakse (GLP) uvodenjem ISO Standarda, korišćenjem savremene opreme, usavrsavanjem tehnoloskih linija, zaposljavanjem mladih stručnjaka i velikim iskustvom starijih kolega imamo za cilj obezbedjivanje kvaliteta, po svim svetskim kriterijumima.

Sektor kontrole kvaliteta preduzeća Veterinarski zavod Zemun a.d., Beograd se odlikuje savremenom laboratorijskom opremom, kvalitetnim stručnim i tehničkim kadrom, kontinuiranim unapredjenjem i razvojem metoda i uskom saradnjom sa proizvodnjama.

Laboratorije Sektora kontrole kvaliteta:

  1. laboratorija za mikro-biolosku kontrolu;

  2. farmakolosko-toksikoloska laboratorija i

  3. hemijska laboratorija za kontrolu kvaliteta sirovina, postupka prerade i gotovih proizvoda Proizvodnje hrane za životinje.


     

NASLOVNA        MAPA SAJTA        KONTAKT        PRETRAGA