ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ

Veterinarski zavod Zemun a.d., Beograd se kontinuirano bavi istraživanjem i razvojem, kako novih proizvoda, tako i stalnim poboljšavanjem ukupnih performansi organizacije, u cilju da:

.
identifikuje i zadovolji potrebe i očekivanja svojih korisnika i ostalih zainteresovanih strana (osoblja, isporučilaca, vlasnika, društva...), da postigne konkurentsku prednost i da to učini na efektivan i efikasan način i

. da ostvari, održava i stalno poboljšava sveopšte organizacione performanse i mogućnosti
 

Takvom politikom preduzeća Veterinarski zavod Zemun a.d., Beograd utiče se na:

.
lojalnost korisnika (razumevanjem aktuelnih i budućih potreba korisnika i nastojanjem da se korisnicima pruži i vise nego sto to očekuju)

.
stalnost poslovanja i reference

. radne rezultate (prihod i učesće na tržistu)

. troskove i trajanje ciklusa, pomoću efektivnog i efikasnog korisćenja resursa, povezivanje procesa koji će najbolje ostvarivati željene rezultate

.
konkurentsku prednost poboljšavanjem organizacionih mogućnosti...


 

 
NASLOVNA        MAPA SAJTA        KONTAKT        PRETRAGA